Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Debouwmarktshop.nl. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Debouwmarktshop.nl.


2. Bestellingen & Betalingen


Betalingen geschieden vooraf. Op het moment dat betalingen door de bank verwerkt zijn worden zij real-time bij de Debouwmarktshop.nl aangeleverd. D.w.z. dat ze na verwerking door de bank direct bij Debouwmarktshop.nl zichtbaar zijn. Hierna zal Debouwmarktshop.nl tot levering van het bestelde overgaan.


Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden, Dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de te tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals:uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.


3. Betalings- & leveringsmogelijkheden

De Bouwmarktshop.nl heeft een Trusted Shops keurmerk. Daarmee weet je zeker dat je veilig online kunt betalen.


De betaalmethoden lopen uiteen. De meest gekozen betaalmethoden zijn:

 • Direct betalen via de webshop: iDEAL
 • Betalen via een link: iDEAL per mail
 • Per bankoverschrijving (zelf over maken aan de hand van een factuur)
 • Klarna: achteraf betalen
 • In3: betalen in 3 delen
 • Creditcard betaling
 • Betalen via bouwdepot (we sturen een factuur die u kunt overleggen bij de bank)
 • Factuur voor uw klant: voor de professional
 • Biller: Achteraf betalen voor zakelijke klanten


Via Mollie kunt u met de volgende betaalmiddelen veilig betalen via de website:

 • VISA: Creditcard betaling
 • MasterCard: Creditcard betaling
 • Maestro: Creditcard betaling
 • iDEAL: iDEAL betaling (NL)
 • PayPal: PayPal betaling
 • Bancontact / Mister Cash: Betaalmiddel België
 • ING: (België)
 • Belfius
 • Sofort
 • KBC/CBC

4. Leveringskosten

Door grote variatie van producten in ons assortiment, klanten en regio's verschillen onze leveringskosten per bestelling. Wanneer u producten in uw winkelwagen toe voegt vindt u de verschillende opties van verzendkosten. Wanneer er géén vaste kosten vernoemd zijn vindt u de optie om vrijblijvend een opgave van de verzendkosten te ontvangen. In dit geval ontvangt u een vrijblijvende offerte specifiek gericht op uw aanvraag. In de meeste gevallen echter, worden de kosten vermeld tijdens het bestellen en hebt u ook meteen de mogelijkheid om te betalen. 


Bij De Bouwmarktshop.nl heeft u overigens altijd de optie om de kosten eerst vrijblijvend op te vragen.


Werkwijze "Verzendkosten vrijblijvend op maat":

 • U voegt de gewenste producten & aantallen toe aan het winkelmandje
 • U vult de adresgegevens in
 • U kiest bij de levermethode voor "verzendkosten vrijblijvend op maat"
 • U kiest de gewenste betaalmethode voor het geval u later besluit de bestelling te plaatsen
 • U klikt op de bestelbutton met de tekst "Bestelling Plaatsen"
 • Wij ontvangen uw bestelling en informeren u over de specifieke levertijd & leverkosten
 • U bent dus niet tot aankoop verplicht
 • Na uw akkoord mailen wij u een factuur en, desgewenst, een iDEAL betalingslink

*Indien het transport afwijkt van de hierboven vermelde leveringsmogelijkheden dan zullen wij contact met u opnemen.


5. Levering en risico

Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

 • Tot aflevering is het risico op beschadiging en verlies van materialen voor de verkoper. Na aflevering zijn de rekening en risico van de materialen voor de koper,
 • Bij levering is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 • Bij levering zowel franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
 • De opgegeven bestelling wordt binnen 30 dagen geleverd. Productspecifieke levertijden zijn bij het product vermeld. Levertijden zullen altijd in overleg plaatsvinden. 
 • Onze producten kunnen in heel Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden, standaard worden geleverd. Voor levering naar de Waddeneilanden en het buitenland geldt een speciale regeling. U kunt hiervoor in het bestelproces vrijblijvend een opgave van de verzendkosten aanvragen. De goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portriek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd. 
 • Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zij alle risico's op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum /-tijd worden doorgegeven aan Debouwmarktshop.nl.


6. Retourneren

Sommigen van onze producten kunnen niet geretourneerd worden. Bijvoorbeeld wanneer materialen speciaal besteld worden en/of op maat gemaakt worden kan er daardoor niet geretourneerd worden. Toch de wens te retourneren? Overleg met ons wat de mogelijkheden zijn voor het door u aangekochte product.

Producten dienen altijd ongebruikt te zijn en in een originele, dichte verpakking te zitten.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening wanneer deze niet met de post geretourneerd kunnen worden. De kosten worden geraamd op een maximum van €250,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


7. Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Debouwmarktshop.nl Industrieweg 5f, 5262GJ te Vught, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, fax of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefeningen van herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de koper worden niet retour genomen. De kosten van de retourzending zijn ten allen tijde voor rekening van de koper.


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening brengen.


Wij mogen wachten met terug betalen totdat wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening wanneer deze niet met de post geretourneerd kunnen worden. De kosten worden geraamd op een maximum van €250,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten (maatwerk) die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

- Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben

- Producten die niet geschikt zijn om te worden terug gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken


8. Garantiebepaling

Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of ongelijkheid gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd te beoordeling van de fabrikant zijn. Debouwmarktshop.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

De garantietermijn gaat in op de dag van de levering. De afleverdatum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.


9. Aanbiedingen / offertes

Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Debouwmarktshop.nl is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering. Alle door Debouwmarktshop.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Debouwmarktshop.nl niet aan zijn aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Debouwmarktshop.nl niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Debouwmarktshop.nl.


10. Klachten / Gebreken

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan Debouwmarktshop.nl te worden gemeld en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer.

Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier.


11. Kwaliteit

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeenkomen beschouwd.

Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken. De verkoper kan keurig verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt. 


12. Eigendomsvoorbehoud

 • Tot het moment dat het totaalbedrag van de factuur in zijn geheel is ontvangen door Debouwmarktshop.nl, blijft Debouwmarktshop.nl volledig eigenaar van de geleverde goederen. 
 • Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea
 • Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen of af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt het totaalbedrag van de factuur, ongeacht andersluidend beding, per direct opeisbaar. (wettelijke rente en kosten)
 • De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht. 


13. Aansprakelijkheid

De Bouwmarktshop.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade danwel kosten van vertraagde leveringen. Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Debouwmarktshop.nl geleverde goederen, gaan de onder garantie bepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Debouwmarktshop.nl niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.


14. Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.


15. Geschillen

Alle geschillen zullen met de uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage.

In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voor zover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan ten allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.


16. Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmering, invoerbelemmering en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. 

In geval van overmacht is de verkoper ten zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de huur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van zes maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.


17. Reclame

Reclames op partijen, welke aangebroken of (geheel of gedeeltelijk) verwerkt zijn worden niet geaccepteerd.


18. Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan jurisdictie van de rechtbank.

Debouwmarktshop.nl behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen. VERSIE: 1.2 30/5/2018debouwmarktshop.nl
4.66 / 5.00 met 3126 customer reviews | Trusted Shops